UY TÍN - ISI & SCOPUS

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO LUẬN VĂN THẠC SĨ

Luận Văn
Cao học

Luận văn
Thạc sĩ mẫu

Dịch vụ
viết luận văn

Tài liệu
tham khảo

TẠP CHÍ TRONG NƯỚC ĐƯỢC CÔNG NHẬN

1000+

Tài liệu tham khảo cho Luận văn Thạc sĩ phải là các bài báo có mã ISSN của các Tạp chí khoa học có chỉ số khoa học ISI, SCOPUS hoặc thuộc danh mục các tạp chí được xếp hạng khoa học được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam công nhận. Tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài Luận Văn Thạc Sĩ phải đảm bảo quy định theo các chuẩn thường dùng như IEEE, APA, HAVARD,... đồng thời phải tổng hợp danh mục tài liệu tham khảo đã trích dẫn một cách đúng quy định và đầy đủ.
TẠP CHÍ ISI & SCOPUS

1000+

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI BÁO

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
QUẢN LÝ
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
CHUYÊN NGÀNH KHÁC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
“Trích dẫn tài liệu là phương pháp được chuẩn hóa trong việc ghi nhận những nguồn tin và ý tưởng mà người viết đã sử dụng trong bài viết của mình trong đó người đọc có thể xác định rõ từng tài liệu được trích dẫn, tham khảo.” 
(Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam, 2011).
Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì? (Referencing)
Tại sao cần phải trích dẫn tài liệu tham khảo?
Việc trích dẫn là để tránh ĐẠO VĂN, để xác thực những câu nói, để thể hiện rằng người viết có nghiên cứu về chủ đề đang viết, cho phép người đọc theo dõi những gì người viết đang viết và xác định được công việc của tác giả được trích dẫn trong bài.

CÁC BƯỚC TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tìm các bài báo ISSN
Tìm bài báo có mô hình gốc
Tìm bài báo có thang đo gốc
Dịch tài liệu nước ngoài
Lưu giữ khoa học các bài báo tìm được
Tìm hiểu quy định trích dẫn
Chèn trích dẫn vào chỗ thích hợp
Danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài

PHÂN LOẠI CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC XẾP HẠNG

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều Tạp chí khoa học. Do vậy, việc lựa chọn bài báo của một Tạp chí nào đó để người nghiên cứu thực hiện tổng quan và kế thừa luôn gặp phải những khó khăn. Nhưng việc này lại rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng quyết định đến chất lượng tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trên thế giới và độ tin cậy của các phương pháp vận dụng khi lựa chọn trích dẫn, kế thừa trong mỗi nghiên cứu.

Phân loại của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam 2021

 1. Bắt đầu từ năm 2012, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam đã công bố Danh mục và số điểm được tính cho 27 ngành khác nhau. Trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản trị có 59 Tạp chí được công nhận và tính điểm.
 2. Tên các tạp chí được công nhận cùng chỉ số ISSN của tạp chí, loại tạp chí, cơ quan xuất bản và đặc biệt là quy định số điểm công trình nghiên cứu khoa được. Số điểm công trình được quy định từ 0 điểm đến cao nhất là 2,0 điểm.  
 3. XEM CHI TIẾT

Phân loại theo ISI

Institute for Scientific Information, Hoa Kỳ

Phân loại theo SCOPUS

Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan)

 1. Phân loại tạp chí khoa học theo SCOPUS là một cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan), dành cho thuê bao trực tuyến, có trả phí. Cách đánh giá chất lượng các tạp chí của Scopus cũng dựa vào chỉ số ảnh hưởng IF, nhưng nội dung website của Scopus rất tiện ích khi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ tra cứu tài liệu đến đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học của các cá nhân và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu,... 
 2. XEM CHI TIẾT
 1. Phân loại tạp chí khoa học theo ISI là tập hợp của sự phân loại minh bạch, bao hàm cả SCI, SCIE, SSCI và A&HCI với tổng cộng khoảng 10.000 Tạp chí khoa học có chất lượng cao, trong tổng số hàng triệu tạp chí thông thường trên thế giới.
 2. Trong lĩnh vực Khoa học xã hội - Hành vi, Kinh tế và Nhân văn có 2 nhóm tạp chí được công nhận với chỉ số trích dẫn khoa học uy tín là: (1) Nhóm SSCI - Social Science Citation Index, (2) Nhóm SCIE - Science Citation Index Expanded.Cho đến nay, Việt Nam chưa có tạp chí khoa học nào được lọt vào danh sách ISI.
 3. XEM CHI TIẾT

CÁCH TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện độ chuyên sâu và tính nghiêm túc trong nghiên cứu. Do vậy trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tài liệu tham khảo được chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (text) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list). Danh mục tài liệu tham khảo là cách sắp xếp tài liệu tham khảo trong luận văn được đặt cuối luận văn, mỗi trích dẫn trong luận văn phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

 1.  Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (The American Psychological Association – APA) cung cấp một định dạng chuẩn để đảm bảo việc trích dẫn tài liệu tham khảo được chính xác, đầy đủ và hữu ích cho người đọc. APA đòi hỏi 2 thành tố: trích dẫn văn bản và liệt kê danh sách tài liệu tham khảo.
 2.  XEM CHI TIẾT
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu theo kiểu APA
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu theo kiểu IEEE
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu theo kiểu Harvard
 1.  Hệ thống trích dẫn theo tác giả - ngày tháng bắt nguồn từ đại học Harvard. Dù hiện nay trường Harvard không còn cung cấp một chỉ dẫn tham khảo chuẩn, các phiên bản chỉ dẫn tham khảo theo kiểu tác giả - ngày tháng vẫn thường được gọi là phong cách Harvard. 
 2.  XEM CHI TIẾT
 1.  Cách trích dẫn của IEEE bao gồm trích dẫn tài liệu tham khảo (in-text citations), chỉ số tài liệu tham khảo trong các ngoặc vuông [x] trỏ đến thông tin tài liệu tham khảo đầy đủ được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo nằm ở phần cuối của bài báo. Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự.
 2.  XEM CHI TIẾT

"Tài liệu tham khảo của Luận Văn Cao học đảm bảo tính khoa học và có điểm ISI, SCOPUS đạt chất lượng, giúp luận văn thạc sĩ của tôi đạt điểm cao"

Nguyễn Hồ Thụy Thùy
Học viên cao học kinh tế - Tp.HCM

"Một số tài liệu ISI, SCOPUS tôi tìm kiếm không có nhưng nhóm đã cung cấp cho tôi nhiều tài liệu quý giá cũng như hỗ trợ miễn phí"

Trịnh Thùy Trang
Cao học Marketing Cần Thơ

"Tài liệu của nhóm thật sự hữu ích đối với tôi, giúp luận văn thạc sĩ của tôi có chất lượng và mang tính khoa học. Tôi đã đăng được bài báo trong nước vì tài liệu tham khảo sử dụng đạt chất lượng cao"

Trần Nguyễn Ngọc Thư
Học viên cao học tại Hà Nội

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HỖ TRỢ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Thời gian ưu đãi còn
Kết bạn Zalo 0906001077

10%

Ngày

Giờ

Phút

Giây

24
0
7
0
GIẢM
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Email: luanvanthacsi@yahoo.com
Website: luanvancaohoc.com

DỊCH VỤ HỖ TRỢ LUẬN VĂN CAO HỌC TOÀN QUỐC

Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng,..

1

2

Các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài Chính - Ngân Hàng, Quản Lý Kinh Tế, Quản Lý Giáo Dục, Thống kê, Marketing, Nhân Lực, Quản Lý Công,...