Mẫu Đề cương, Luận Văn Thạc Sĩ, Silde bảo vệ【Chất lượng-Miễn Phí】

CHẤT LƯỢNG - ĐA DẠNG - MIỄN PHÍ

CUNG CẤP MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ
 MẪU ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ 

Luận Văn
Cao học

Luận văn
Thạc sĩ mẫu

Dịch vụ
viết luận văn

Tài liệu
tham khảo

Cung cấp mẫu đề cương luận văn thạc sĩ, mẫu luận văn thạc sĩ và mẫu slide powerpoint ppt thuyết trình luận văn thạc sĩ miễn phí, chất lượng và đa dạng các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, quản lý giáo dục, kế toán,... từ các trường UEH, UFM, NEU, HIU, VHU, BUH, SGU, BKU,...

Cấu trúc luận văn thạc sĩ
Mẫu bìa luận văn thạc sĩ
Mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ
Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ
Quy định số trang luận văn thạc sĩ
Slide bảo vệ đề cương luận văn
Mẫu slide thuyết trình trước hội đồng
Kịch bản thuyết trình luận văn

MẪU ĐỀ CƯƠNG, MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC CHUYÊN NGÀNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
QUẢN LÝ
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
CHUYÊN NGÀNH KHÁC
MẪU ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
Xác định đề tài nghiên cứu có tính mới, không trùng lặp, tính thực tiễn và khả thi.
(1) GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
Tổng quan về nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Bố cục của đề tài
(2) LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH
Nêu các định nghĩa, khái niệm, đặc điểm…
Lý thuyết liên quan
Các nghiên cứu trước liên quan
Đề xuất mô hình và giả thuyết
(3) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Phương pháp chọn mẫu/ cỡ mẫu
Phương pháp thu thập số liệu
Phân tích và xử lý số liệu
(4) CẤU TRÚC DỰ KIẾN
(5) TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(6) TÀI LIỆU THAM KHẢO
GỬI EMAIL ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN
Mẫu Đề cương Luận Văn Thạc Sĩ

10 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tính cấp thiết của đề tài
Ý nghĩa khoa học của đề tài
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Đánh giá nghiên cứu tổng quan
Sự phù hợp phương pháp nghiên cứu
Nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu
Khối lượng nhiệm vụ nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu dự kiến
Mức độ rõ ràng của mục tiêu nghiên cứu
Dự kiến tiến độ thực hiện

TRÌNH BÀY MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ

1

MỞ ĐẦU

Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. 

2

TỔNG QUAN

Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết. 

3

NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOẶC LÝ THUYẾT

Trình bày các cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thuyết khoa học và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong Luận văn. 

6

KIẾN NGHỊ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Kiến nghị nghiên cứu tiếp theo về phương pháp nghiên cứu, cách chọn mẫu, số lượng mẫu, mô hình nghiên cứu, các yếu tố mới,...

5

KẾT LUẬN

Trình bày những kết quả mới của Luận văn một cách ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm.

7

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài, theo trình tự thời gian công bố.

8

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC

Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để sử dụng trong Luận văn. Phụ lục bao gồm các phiếu điều tra, kết quả khảo sát định tính, thang đo, thảo luận nhóm và kết quả chạy số liệu,...

4

TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN CÁC KẾT QUẢ

Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dữ liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo. 

GỬI EMAIL ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN
Mẫu Silde bảo vệ luận văn thạc sĩ

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Để thực hiện thành công buổi thuyết trình bảo vệ Đề cương luận văn thạc sĩ cũng như bảo vệ Luận văn thạc sĩ trước Hội đồng thì học viên cao học cần lưu ý một số vấn đề sau:

Mẫu Silde Powerpoint bảo vệ luận văn thạc sĩ

Tóm tắt đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ đồng thời thuyết trình trong 15-20 phút; Slide rõ ràng, khoa học...

Chuẩn bị trang phục, máy móc và dụng cụ phục vụ thuyết trình

Trang phục đẹp, gọn gàng; laptop, remote laser, thử máy chiếu trước giờ thuyết trình...

Kịch bản thuyết trình luận văn thạc sĩ

Xây dựng kịch bản về lời chào, nội dung, cảm ơn; tập trước gương, căn chỉnh thời gian, phương án dự phòng.

Tham dự các buổi bảo vệ của các học viên khác để có kinh nghiệm

Ghi âm, ghi chép các nội dung; tập cách đặt câu hỏi, tự trả lời và so sánh; phong cách hỏi của hội đồng

Tham khảo các câu hỏi thường gặp khi bảo vệ luận văn thạc sĩ

Tham khảo trên mạng, học viên cao học khóa trước, cũng như nhờ thầy cô và bạn bè đặt câu hỏi

Xây dựng thư viện câu hỏi, chuẩn bị sẵn câu trả lời

Có thể "gài bẫy" một số lỗ hổng từ nội dung thuyết trình và lường trước câu hỏi, câu trả lời sẵn sàng

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HỖ TRỢ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Thời gian ưu đãi còn
Kết bạn Zalo 0906001077

10%

GIẢM
Ngày

Giờ

Phút

Giây

24
0
7
0
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Email: luanvanthacsi@yahoo.com
Website: luanvancaohoc.com

DỊCH VỤ HỖ TRỢ LUẬN VĂN CAO HỌC TOÀN QUỐC

2