Đề tài luận văn thạc sĩ lĩnh vực Quản lý kinh tế là danh mục các tên đề tài luận văn phổ biến, đã đạt được kết quả cao khi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Danh mục các tên đề tài chuyên đề Quản lý kinh tế được Luận Văn Cao Học tham khảo từ nhiều trường có ngành Quản Lý Kinh Tế như Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội (NEU), Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH), Đại học Kinh tế - Quốc gia Hà Nội (UEB), Đại học Cần Thơ, Đại học Vinh, Đại học Đà Nẵng,...

CHIA SẺ MIỄN PHÍ

Ngày 31/07/2021
ADD ZALO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0948.532.436

+999 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lĩnh Vực Quản Lý Kinh Tế
(Phần 1)

Luận Văn
Cao Học
Luận Văn
Thạc Sĩ Mẫu
Tài liệu
tham khảo
Dịch vụ viết
Luận Văn
0906001077

CÁCH CHỌN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

Luận Văn Thạc Sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế thể hiện bạn là 1️⃣ Nhà hoạch định chiến lược⭐Tư vấn về kinh tế⭐Nhìn vấn đề đa chiều, sắc bén, bài bản của một nhà lãnh đạo. Chính vì vậy mà Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế mà bạn sẽ thực hiện phải có các chính sách, hoạch định, giải pháp, hoàn thiện, nâng cao,... các chính sách liên quan đến kinh tế của địa phương, vùng miền hay một tổ chức. Dưới đây là danh mục tên đề tài mà Luận Văn Cao Học đã tham khảo được, các bạn học viên có thể tham khảo nhé!

TỪ CHUYÊN GIA CHUYÊN NGÀNH

MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ NHẬN SỰ TƯ VẤN

+
0906001077

Tên đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế dựa vào tài liệu tham khảo đã tìm được

Tên đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế dựa vào thông tin, yêu cầu cần thiết từ thị trường

Tên đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế dựa vào yêu cầu của giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế dựa vào xu hướng của ngành, trường đang học

Tên đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế dựa vào nhu cầu công việc

Tên đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế dựa vào sở trường của mình

Tìm ý tưởng cho đề tài 
luận văn thạc sỹ quản trị kinh tế

Danh mục 2 phần đề tài luận văn thạc sĩ Quản Lý Kinh tế

Các bạn kích vào từng phần để tìm hiểu về danh sách các đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế. Tổng 2 phần bao gồm tổng cộng 1000 tên đề tài.
PHẦN 1

01

Đề tài luận văn thạc sĩ lĩnh vực Quản lý kinh tế là danh mục các tên đề tài luận văn phổ biến, đã đạt được kết quả cao khi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Danh mục các tên đề tài chuyên đề Quản lý kinh tế được Luận Văn Cao Học tham khảo từ nhiều trường có ngành Quản Lý Kinh Tế như Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội (NEU), Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH), Đại học Kinh tế - Quốc gia Hà Nội (UEB), Đại học Cần Thơ, Đại học Vinh, Đại học Đà Nẵng,...

PHẦN 2

02

Cách chọn tên đề tài luận văn thạc sĩ lĩnh vực Quản lý kinh tế là khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ. Với tầm quan trọng như vậy, nhóm Luận Văn Cao học với sự tư vấn của đội ngũ giảng viên từ nhiều trường có ngành Quản Lý Kinh Tế như Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội (NEU), Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH), Đại học Kinh tế - Quốc gia Hà Nội (UEB), Đại học Cần Thơ, Đại học Vinh, Đại học Đà Nẵng,...Xin giới thiệu với các bạn học viên cao học ngành Quản lý kinh tế nói chung danh mục tên đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành lĩnh vực Quản Lý Kinh tế phần 2.

Danh mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ
Quản Lý Kinh Tế (Phần 1)

[1].Các giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.
[2].Giải pháp quản lý nhà nước nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng và khai thác, sử dụng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010
[3].Hoàn thiện khoán chi hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương.
[4].Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-1010.
[5].Hoàn thiện chính sách việc làm cho người lao động trên địa bàn Thị xã Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010
[6].Hoàn thiện chính sách quản lý nhằm chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam.
[7].Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước qua hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển.
[8].Hoàn thiện chính sách Đào tạo - Phát triển nguồn nhân lực ở huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010.
[9].Một số giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đến năm 2010.
[10].Giải pháp thúc đẩy tiến trình giải ngân vốn Hỗ trợ phát triển chính thức Nhật Bản (JBIC) của các dự án hạ tầng giao thông (qua thực tiễn của Ban quản lý Dự án 85).
[11].Một số giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu của chủ đầu tư (Thông qua thực tiễn của Ban quản lý Dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải).
[12].Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH ở tỉnh Nghệ An.
[13].Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Bưu điện Tp Hà Nội trong xu hướng hội nhập, cạnh tranh
[14].Hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm phát triển sản xuất vụ đông tại tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2006-2010
[15].Hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp cơ sở của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2006-2010
[16].Hoàn thiện chính sách phát triển du lịch VN giai đoạn 2006-2010
[17].Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HC, đơn vị sự nghiệp ở VN
[18].Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Viện khoa học Thuỷ Lợi
[19].Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2006 - 2010
[20].Một số biện pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng miền núi tỉnh Nghệ An
21].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan thành phố Hà Nội trong quá trình hiện đại hoá ngành Hải quan và hội nhập quốc tế 
[22].Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội trong tiến trình hội nhập
[23].Đổi mới quản lý tài sản công trong các Công ty Quốc phòng an ninh ngành Công an
[24].Hoàn thiện chính sách phát triển công nghệ của ngành in Việt Nam trong điều kiện hội nhập
[25].Các DNNN tại Hà Nội sau cổ phần hóa - Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD - Lấy ví dụ tại Cty CP Văn phòng phẩm Cửu Long
[26].Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Ninh
[27].Hoàn thiện chính sách phát triển các dịch vụ công trong truyền hình ở Việt Nam [28].Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu ở nước ta đến năm 2010
[29].Hoàn thiện chính sách thuế đối với hộ cá thể (nộp thuế theo phương pháp khoán) ở Việt Nam
[30].Giải pháp để Việt Nam ứng phó với việc chống bán phá giá hàng hóa xuất khẩu trong điều kiện hội nhập
[31].Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế để khuyến khích hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
[32].Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Hải Phòng
[33].Hoàn thiện chính sách huy động nguồn lực tài chính đầu tư phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010
[34].Một số giải pháp kinh tế phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Phòng
[35].Nâng cao chất lượng độ ngũ công chức hành chính tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế Quốc tế
[36].Tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ Nhật Bản
[37].Chính sách tài chính nhằm xóa đói giảm nghèo ở Nghệ An giai đoạn 2006-2010
[38].Các giải pháp tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2015
[39].Hoàn thiện chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2007-2015
[40].Hoàn thiện các chính sách phát triển khu vực dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai
[41].Hoàn thiện chính sách phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững
[42].Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước tỉnh Đồng Nai trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
[43].Hoàn thiện chính sách phát triển các khu vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững
[44].Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước tỉnh Đồng Nai
[45].Hoàn thiện các chính sách phát triển khu vực dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai
[46].Hoàn thiện chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2015
[47].Các giải pháp tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2015
[48].Hoàn thiện một số chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đến 2015
[49].Xây dựng phần mềm quản lý chỉ dẫn địa lý tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
[50].Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hồ sơ khoa học tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
[51].Xây dựng phần mềm quản lý đăng ký môn học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
[52].Xây dựng phần mềm quản trị toàn diện Công ty cổ phần VINE
[53].Phân tích thiết kế phần mềm tính phí tập trung hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
[54].Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm nhận dạng bài thi trắc nghiệm 
[55].Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương ở Trường Đại học Kinh tế Huế
[56].Hoàn thiện quá trình tổ chức thực thi chính sách tín dụng ưu đãi người nghèo ở Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
[57].Xây dựng phần mềm Thẩm định khoản vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
[58].Xây dựng hệ thông thông tin quản lý cước viễn thông tại Công ty truyền thông đa phương tiện VTC
[59].Phân tích thiết kế phần mềm quản lý sinh viên tại trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ
[60].Hoàn thiện hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý sinh viên cấp khoa tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
[61].Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí chuyên dụng Bắc Bộ Trường Hải
[62].Hoàn thiện phần mềm quản lý tuyển dụng tại công ty Viễn thông VIETTEL
[63].Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Viêt Nam
[64].Xây dựng phần mềm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
[65].Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
[66].Hoàn thiện quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc Bộ Công An
[67].Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội
[68].Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh tại trường quốc tế Dream House
[69].Quản lý thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển Hệ thống Y tế dự phòng của Ban Quản lý Dự án Trung ương - tại Cục Y tế dự phòng.
[70].Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
[71].Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Chương Dương đến năm 2015
[72].Tổ chức thực thi chính sách tín dụng hỗ trợ người nghèo của chính quyền huyện Mộc châu 
[73].Hoàn thiện chính sách quản lý trụ sở làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập
[74]. Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN đến năm 2020
[75].Phân tích và thiết kế phân hệ quản lý tài sản thiết bị theo định hướng ứng dụng ERP Quản trị đại học Kinh tế Quốc dân
[76].Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý thu học phí qua Internet Banking tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
[77].Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
[78].Nâng cao chất lượng dịch vụ tham vấn tâm lý tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Bắc giang 
[79].Nâng cao chất lượng dịch vụ mặt đất của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài
[80].Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho SV hệ chính quy tại Trường ĐH KTQD
[81].Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại Cục Tài chính- Bộ Công an
[82].Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý bất động sản của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí
[83].Quản lý kênh phân phối sản phẩm của Cty TNHH thương mại Dược phẩm Phú Vinh
[84].Hoàn thiện phần mềm Quản lý hạn mức bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ khách hàng tại Công ty HSBC Insurance Việt Nam
[85].Hoàn thiện phần mềm giao kế hoạch công tác và chấm thi đua đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
[86].Xây dựng HTTTQL đánh giá rèn luyện của sinh viên tại Trường ĐH Hải Dương
[87].Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ
[88].Quản lý nợ thuế tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan Tp.Hà Nội
[89].Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính quyền Tp.Hà Nội
[90].Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ Chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
[91].Các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô (PVCOMBANK Đông Đô)
[92].Nâng cao sự hài lòng của khách hàng khu vực Hà Nội đối với chất lượng dịch vụ thoại của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone
[93].Hoàn thiện hoạt động giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc phòng Giám định bảo hiểm y tế 2 - Bảo hiểm xã hội Tp.Hà Nội
[94].Phân tích thiết kế logic và thiết kế vật lý ngoài phần mềm quản lý kho tại Ocean Mart
[95].Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý thông tin xuất nhập khẩu tại CTCP sản xuất và thương mại Hoàn Dương
[96].Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu phân cụm trong phân đoạn khách hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
[97].Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành Tài chính Hà Tĩnh
[98].Tổ chức thực thi Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
[99].Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng ban thuộc Sở xây dựng Hà Nội
[100].Quản lý Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước tại Bộ Khoa học và Công nghệ
[101].Tổ chức thực thi Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của chính quyền huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
[102].Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[103].Quản lý lao động trực tiếp sản xuất tại Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng công trình Hương Sơn
[104].Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám gia đình Việt Úc
[105].Quản lý chi phí thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang
[106].Hoàn thiện quản lý tài chính tại Viện đo lường Việt Nam
[107].Chính sách tạo động lực làm việc cho giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.
[108].Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện phục hồi chức năng Hải Dương
[109].Tạo động lực cho người lao động tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa thuộc Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa
[110].Quản lý của Chính quyền tình Lào Cai đối với phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai
[111].Tổ chức thực thi Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của chính quyền tỉnh Lào Cai
[112].Tổ chức thực thi Chính sách phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
[113].Quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với các khu công nghiệp
[114].Quản lý phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Agribank chi nhánh huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[115].Quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại chính quyền huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[116].Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp theo cơ chế tự chủ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
[117].Quản lý xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
[118].Chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Hà Nam
[119].Tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của chính quyền tỉnh Điện Biên
[120].Quản lý công chức tại thành ủy Sơn La
[121].Tổ chức thực thi chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính quyền xã Chiềng Đen thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[122].Quản lý tài chính tại Trường cao đẳng Nông Lâm Sơn La
[123].Tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ phát triển trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La
[124].Quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện đối với giáo viện tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội
[125].Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của chính quyền thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
[126].Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước Sơn La
[127].Quản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Sơn La
[128].Quản lý ngân sách của chính quyền xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
[129].Quản lý cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[130].Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La
[131].Quản lý nguồn nhân lực tại Cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An 
[132].Quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại công ty TNHH MTV 29-Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng
[133].Quản lý chi ngân sách cấp xã của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La [134].Quản lý thuế thu nhập cá nhân của Cục Thuế tỉnh Sơn La
[135].Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
[136].Chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 
[137].Chất lượng dịch vụ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Sơn La
[138].Chính sách phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[139]. Năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo tại Uỷ ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[140].Năng lực canh tranh dịch vụ điện thoại di động vinaphone của VNPT Hà Tĩnh
[141].Quản lý tài chính tại Trường Đại học Tây Bắc
[142].Năng lực cạnh tranh dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế trong xây dựng các công trình dân dụng của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La
[143].Quản lý nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La
[144].Tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo của chính quyền huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
[145].Hoàn thiện hoạt động truyền thông của Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La
[146].Năng lực công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La
[147].Quản lý nhân viên kỹ thuật tại Viễn Thông Nghệ An 
[148].Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[149].Các công cụ tạo động lực cho Bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
[150].Tổ chức thực thi chính sách đối với người có công với cách mạng của Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
[151]. Tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập của chính quyền huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
[152].Quản lý đất đai của chính quyền thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
[153].Quản lý của Sở Tài chính Hà Tĩnh đối với chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước tỉnh
[154].Năng lực kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La
[155].Chất lượng dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại Sở giao thông vận tải tỉnh Sơn La
[156].Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nam Định đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước
[157].Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
[158].Chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Sơn La 
[159].Quản lý nguồn giám định viên bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La
[160].Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước tại Sở Tài chính Hà Tĩnh
[161].Nâng cao năng lực kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân của tỉnh Luông pha bang nước CHDCND Lào
[162].Nâng cao năng lực cán bộ tham mưu tại Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào
[163].Quản lý Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Đại học Tây Bắc
[164].Hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
[165].Thanh tra của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn la đối với các tổ chức tín dụng 
[166].Năng lực công chức cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[167].Quản lý chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp tại Sở Tài chính Hà Tĩnh
[168].Giám sát của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn
[169].Quản lý nhà nước về du lịch của Chính quyền tỉnh Sơn La
[170].Quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đối với vốn đầu tư xây dưng cơ bản từ ngân sách Nhà nước
[171].Năng lực quản lý của chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La
[172].Quản lý Lưu học sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh
[173].Năng lực tuyên truyền của cán bộ dân vận trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[174].Tổ chức thực thi chính sách BHYT bắt buộc của BHXH huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La
[175].Quản lý chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia tại Bộ khoa học và công nghệ
[176].Năng lực kiểm soát viên thị trường thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La
[177].Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhà nước của Tổng cục Thuế
[178].Tổ chức thực thi Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của chính quyền huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
[179].Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã của chính quyền huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
[180].Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tỉnh của Sở Tài chính Hà Tĩnh
[181].Kinh nghiệm về vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Trung Quốc và khả năng vận dụng ở VN.
[182].Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng.
[183].Một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ODA ở Việt Nam trong giai đoạn 2003- 2010.
[184].Tín dụng Ngân hàng với việc phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn đô thị Hà Nội.
[185].Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kho bạc Nhà nước Hà Nội đáp ứng nhu cầu CNH- HĐH đất nước.
[186].Những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu dược phẩm của Việt Nam.
[187].Một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cuả Đài tiếng nói Việt Nam trong tình hình mới.
[188].Nâng cao vai trò và địa vị pháp lý của kiểm toán Nhà nước trong tiến trình cải cách nền hành chính Nhà nước.
[189].Giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội.
[190].Hoàn thiện chính sách Tài chính tín dụng nhằm thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp ở Việt Nam.
[191].Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Bạch Mai trong cơ chế tài chính.
[192].Đổi mới tổ chức bộ máy hành chính cấp cơ sở trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính Nhà nước ở VN.
[193].Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hành chính tại Quận Cầu Giấy trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính NN.
[194].Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tại đại học từ xa (ứng dụng tại Viện đại học mở Hà Nội).
[195].Hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
[196].Giải pháp thúc đẩy quá trình tự học của sinh viên hệ đại học tại chức tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
[197].Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ thông tin di động của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).
[198].Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới.
[199].Hoàn thiện công tác kiểm soát, đánh giá quá trình thực hiện các dự án đầu tư nhóm A.
[200].Mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh: Ứng dụng ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4
[201].Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.
[202].Hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội trong hệ thống an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2006-2010.
[203].Chính sách việc làm cho người lao động Hà Tĩnh giai đoạn 2006-2010
[204].Đánh giá việc sử dụng một số phương pháp xác định ngành công nghiệp mũi nhọn tại Việt Nam thời gian qua
[205].Quản lý rủi ro trong tiến trình hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam
[206].Hoàn thiện quản lý tài chính đối với hoạt động có thu các đơn vị dự toán trong quân đội
[207].Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2010
[208].Các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với các hợp đồng mua dầu cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn
[209].Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các dự án nhà nước về đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
[210].Nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát của Quốc hội trong thời kỳ hội nhập
[211].Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ Viễn thông của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện giai đoạn 2006-2010
[212].Hoàn thiện quản lý chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoài quốc doanh VPBANK
[213].Giải pháp nâng cao chất lượng công chức của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam
[214].Hoạch định chiến lược marketing của Công ty ứng dụng và phát triển công nghệ giai đoạn 2006-2010
[215].Hoàn thiện chính sách quản lý tài chính tại Tập đoàn Phú Thái
[216].Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Kinh tế - Kỹ thuật Thuốc lá nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập
[217].Hoàn thiện phân tích và đánh giá công việc tại Công ty Xăng dầu Khu vực I
[218].Một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội
[219].Hoàn thiện mô hình hợp tác xã ở Việt Nam trong giai đoạn tới - Ứng dụng ở Đồng bằng sông Hồng
[220].Kiểm soát và xử lý thông tin không cân xứng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
[221].Một số giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng ở chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh
[222].Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
[223].Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Lào đến năm 2020
[224].Hoàn thiện chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp dệt may trong Bộ Quốc phòng
[225].Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam
[226].Hoàn thiện quản lý nhà nước về thu phí đường bộ ở Việt Nam
[227].Vận dụng kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của Việt Nam vào xóa đói giảm nghèo ở CHDCND Lào
[228].Các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với các hợp đồng mua dầu cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn
[229].Hoạch định chiến lược Marketing của công ty ứng dụng và phát triển công nghệ giai đoạn 2006-2010
[230].Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2010
[231].Hoàn thiện mô hình HTX ở Việt Nam trong giai đoạn tới- ứng dụng ở Đồng bằng Sông Hồng
[232].Hoàn thiện chính sách quản lý tài chính tại tập đoàn Phú Thái
[233].Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Kinh tế-Kỹ thuật thuốc lá nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập
[234].Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010
[235].Một số giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng ở chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh
[236].Kiểm soát và xử lý thông tin không cân xứng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
[237].Hoàn thiện chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp dệt may trong Bộ Quốc Phòng
[238].Hoàn thiện phân tích và đánh giá công việc tại công ty xăng dầu khu vực I
[239].Hoàn thiện quản lý đối với các dự án Nhà nước về đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
[240].Nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát của Quốc Hội trong thời kỳ hội nhập
[241].Một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Đông Anh thành phố Hà Nội
[242].Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam
[243].Giải pháp nâng cao chất lượng công chức của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
[244].Hoàn thiện quản lý tài chính đối với hoạt động có thu các đơn vị dự toán trong quân đội (Ứng dụng tại Tổng cục kỹ thuật-Bộ Quốc Phòng)
[245].Hoàn thiện quản lý chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh VPBANK
[246].Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam
[247].Quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại tỉnh Hủa Phăn - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
[248].Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực cho Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở phía Bắc giai đoạn 2007-2012
[249].Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên
[250].Hoàn thiện quản lý sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần In Bưu điện
[251].Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩm thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe gia đình của Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Tiến Thành
[252].Hoàn thiện quản lý kênh phân phối điện thoại di động Samsung ở Công ty TNHH Công nghệ Di động FPT
[253].Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển du lịch biển Cửa Lò giai đoạn 2006-2020
[254].Hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
[255].Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phần mềm Việt Nam
[256].Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
[257].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
[258].Giải pháp quản lý nhà nước nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng
[259].Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kí kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
[260].Hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Quản lý - Kinh doanh Hà Nội
[261].Giải pháp quản lý marketing nhằm phát triển thị phần sản phẩm khí oxy tại Công ty cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam 
[262].Hoàn thiện qui hoạch phát triển du lịch thành phố Hạ Long
[263].Nâng cao hiệu lực thanh tra tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
[264].Giải pháp tăng cường thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào Hà Tĩnh
[265].Hoàn thiện chính sách đầu tư phát triển Khoa học và Công nghệ ở tỉnh Vĩnh phúc
[266].Áp dụng mô hình chi phí chuẩn trong xây dựng và ban hành thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam
[267].Hoàn thiện quản lý đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
[268].Hoàn thiện công tác xác định kiểm tra trị giá hải quan tại cục hải quan Hải Phòng
[269].Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cảng Hà Nội
[270].Quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo ở thành phố Hà Nội
[271].Hoàn thiện chính sách phát triển cụm công nghiệp của tỉnh Hà Nam
[272].Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên điạ bàn tỉnh Đồng Nai
[273].Giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Đồng Nai
[274].Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty công trình Viettel
[275].Hoàn thiện đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động tại Trung tâm tính cước và thanh khoản - Mobiphone
[276].Hoàn thiện quá trình xây dựng thương hiệu ngân hàng Công thương Việt Nam
[277].Hoàn thiện quản lý huy động vốn tại quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai
[278].Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
[279].Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của hệ thống chính trị huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2011-2015
[280].Nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
[281].Hoàn thiện quản lý sản xuất nước sạch tại công ty TNHH một thành viên xây dựng cấp nước Đồng Nai
[282].Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai
[283].Quản lý nhà nước đối với các công ty phát hành chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khóa Tp.Hồ Chí Minh
[284].Tăng cường quản lý vốn tại Tổng công ty phát triển khu công nghiệp
[285].Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Định Quán
[286].Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
[287].Xây dựng chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (SONADEZI) đến năm 2015
[288].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
[289].Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước thành phố Biên Hoà
[290].Hoàn thiện quản lí rủi ro bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex
[291].Quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước ở tỉnh Thái Bình
[292].Nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả lương hưu qua tài khoản ATM trên địa bàn TP. Hà Nội
[293].Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh khu công nghiệp Biên Hoà
[294].Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
[295].Chính sách phát triển kinh tế trang trại tại tỉnh Đồng Nai
[296].Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai
[297].Quản lý thu thuế hàng hoá nhập khẩu tại cục Hải Quan Đồng Nai
[298].Hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách ưu đãi người nghèo tại tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào
[299].Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ trưởng cửa hàng xăng dầu công ty xăng dầu khu vực II
[300].Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
[301].Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt
[302].Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa bàn Thành phố Viêng chăn nước CHDCND Lào
[303].Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ngoại thương Lào
[304].Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020
[305].Một số giải pháp về đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Định Quán-Tỉnh Đồng Nai
[306].Hoàn thiện quản lý tài chính tại công ty TNHH một thành viên xây dựng cấp nước Đồng Nai
[307].Hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam ở Công ty thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam
[308].Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại quỹ đầu tư và phát triển Đồng Nai
[309].Hoàn thiện quản lý tài chính tại bênh viện đa khoa khu vực Long Thành theo cơ chế tự chủ tài chính
[310].Hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
[311].Sử dụng hệ thống chỉ số CAMEL trong giám sát và đánh giá mức độ an toàn hệ thống ngân hàng thuơng mại Việt Nam tại Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia
[312].Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Định Quán
[313].Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Thương mại kỹ thương Liên doanh Lào - Việt
[314].Hoàn thiện quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh Đồng Nai
[315].Nâng cao vai trò quản lý của ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động thanh toán tại ngân hàng thương mại trên địa bàn Đồng Nai
[316].Quản lý của chính quyền tỉnh Phongsaly (Lào) đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
[317].Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước cấp Quận tại Quận Ba Đình - thành phố Hà Nội
[318].Quản lý rủi ro bảo hiểm phí nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX
[319].Đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Nghệ An
[320].Hoàn thiện các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động ở công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
[321].Nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện tỉnh Nghệ An
[322].Tổ chức thực thi chính sách phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
[323].Giải pháp nâng cao mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử
[324].Nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên của VTV3 Đài truyền hình Việt Nam
[325].Quản lý sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của chính quyền quận Hà Đông, Tp.Hà Nội
[326].Hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng Cổ phần kỹ thương liên doanh Lào - Việt
[327].Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)
[328].Hoàn thiện chiến lược kinh doanh ngành đèn ô tô, xe máy của công ty TNHH điện Stanley Việt Nam đến năm 2015
[329].Một số giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh dịch vụ Logistics của chi nhánh Công ty AA & Logistics tại Hà Nội
[330].Hoàn thiện hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư đối với ngưòi bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai
[331].Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hoà
[332].Nâng cao năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Việt Đức
[333].Quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viêng Chăn
[334].Hoàn thiện chế độ tự chủ tài chính tại các đơn vị hành chính của nhà nước cấp tỉnh ( nghiên cứu tại tỉnh Lai Châu)
[335].Nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan ga đường sắt Quốc tế Yên Viên
[336].Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm xăng dầu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội
[337].Nâng cao năng lực cán bộ quản lý cấp trung của công ty TNHH Khoáng sản Tỉnh Lai Châu
[338].Hoàn thiện tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên học nghề, tạo việc làm tại tỉnh Đoàn Hải Dương
[339].Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty LaoTelecom chi nhánh tỉnh Oudomxay
[340].Tổ chức thực thi chính sách ưu đãi về đất đai nhằm khuyến khích đầu tư vào địa bàn Tỉnh Lai Châi
[341].Hoàn thiện quản lý bán hàng tại Công ty cổ phần đại lý Long Biên Ford giai đoạn 2013-2015
[342].Quản lý thực thi chiến lược với thẻ điểm cân bằng tại Công ty cổ phần Misa- văn phòng Hà Nội, giai đoạn 2012-2015
[343].Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel đến năm 2015
[344].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
[345].Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội theo hướng trở thành trường Đại học
[346].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty Thông tin di động
[347].Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng ban tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân
[348].Vai trò của Tổng cục thuế trong thực thi chính sách thuế thu nhập cá nhân
[349].Hoàn Thiện tổ chức thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại Thị xã Thái Hòa
[350].Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo UBND xã trên địa bàn huyện Thường Tín Tp.Hà Nội
[351].Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại hội sở ngân hàng nông nghiệp và PTNT
[352].Hoạch định chiến lược phát triển của CTCP Dược liệu Hà Nội giai đoạn đến 2018
[353].Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý phân xưởng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
[354].Nâng cao chất lượng dịch vụ internet ADSL của VNPT tại Viễn thông Nghệ An
[355].Hoàn thiện chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông của Tổng công ty xây dựng Thăng Long
[356].Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera (VCI)
[357].Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thẻ của Ngân hàng Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank
[358].Thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của Cục thuế Tỉnh Lai Châu
[359].Tổ chức thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu
[360].Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện của huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An
[361].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại CTCP xi măng Vicem Bút Sơn
[362].Tổ chức thực thi chính sách giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn trên địa bàn Thị xã Thái Hòa
[363].Giải pháp của Chính quyền cấp Tỉnh nhằm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[364].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải
[365].Hoàn thiện chính sách Marketing đối với nguồn vốn huy động tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
[366].Nâng cao năng lực đấu thầu xây dựng của công ty TNHH Xây dựng Seogwoo
[367].Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực quản lý tại công ty cổ phần ACC - 244
[368].Giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại công ty liên doanh quốc tế ABC
[369].Giải pháp giảm chi phí gia nhập thị trường và nâng cao tính minh bạch trong tiếp cận thông tin nhằm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Hải Dương đến 2020
[370].Quản lý thu Thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế Quận Đống Đa
[371].Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty cổ phần phần mềm Bravo
[372].Nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng của Trung tâm Viễn thông Yên Thành – Nghệ An
[373].Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Giao nhận vận tải Hà Thành
[374].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ số 1 Hà Tĩnh
[375].Quản lý huy động vốn tại AGRIBANK chi nhánh Tỉnh Lai Châu
[376].Nâng cao năng lực quản lý của các giám đốc doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
[377].Hoàn thiện quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hưng Yên, cục Hải quan TP.Hải Phòng
[378].Quản lý của ban quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp-Sở Nông nghiệp, tỉnh Lai Châu đối với chất lượng dự án thuỷ lợi giai đoạn thực hiện đầu tư
[379].Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu
[380].Nâng cao chất lượng quảng bá hình ảnh trong công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Hải Dương
[381].Hoàn thiện quản lý thực hiện dự án giáo dục đại học 2 ở trường Đại học Vinh
[382].Quản lý tiến độ thi công các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách huyện Sìn Hồ Tỉnh Lai Châu
[383].Qhoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Bộ Công thương Lào
[384].Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
[385].Quản lý của chính quyền tỉnh Huoa Phanh đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA
[386].Tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh Nghệ An
[387].Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội đến năm 2020
[388].Quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp cá thể tại Sở công thương tỉnh Viêng Chăn - CHDCND Lào
[389].Định hướng chiến lược của Tổng công ty lắp máy Việt Nam đến năm 2020
[390].Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động tại Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài
[391].Tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
[392].Hoàn thiện quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của chính quyền huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
[393].Hoàn thiện chinh sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của nước CHDCND Lào (nghiên cứu tại Thủ đô Viêng Chăn)
[394].Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách đầu tư hỗ trợ giảm nghèo theo "Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP" tại Huyện Đồng Văn
[395].Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động sổ số kiến thiết khu vực miền bắc
[396].Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Hải Dương.
[397].Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn pháp luật tại Công ty Luật TNHH VIET BID
[398].Các giải pháp hỗ trợ của chính quyền tỉnh nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
[399].Giai pháp hoàn thiện quản lý sử dụng đất đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đến năm 2015
[400].Tổ chức thực thi chính sách xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
[401].Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng phát triển Lào
[402].Hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp.
[403].Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Áp dụng tại tỉnh Quang Ninh
[404].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An 
[405].Quản lý của chính quyền tỉnh Lai Châu nhằm phá triển khu kinh tế cửa khẩu Ma Lu Thàng
[406].Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Khuyến Nông Lào
[407].Hoàn thiện chiến lược phát triển của công ty điện lực Lai Châu giai đoạn dến năm 2015
[408].Quản lý chất lượng cà phê nhân xuất khẩu tại công ty cổ phần Thái Hòa - Quảng trị
[409].Quản lý của chủ đầu tư đối với chất lượng dự án thủy điện Hủa Na 180 MW Nghệ An giai đoạn thực hiện đầu tư
[410].Quản lý của chính quyền địa phương đối với sử dụng đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
[411].Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho giảng viên Trường Trung cấp Việt Anh
[412].Nâng cao động lực làm việc cho nhân lực công nghệ thông tin tại Văn phòng Trung ương Đảng
[413].Hoàn thiện một số chính sách đặc thù hậu tái định cư các công trình thuỷ điện lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
[414].Hoàn thiện quản lý phân phối sản phẩm tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco
[415].Một số giải pháp hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Sơn La sau hai năm tổ chức thực hiện thí điểm theo quyết định số 380/QĐ-TTg và hai năm triển khai nghị định số 99/2010/NĐ-CP
[416].Quản lý của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội đối với đăng ký doanh nghiệp
[417].Hoàn thiện kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Dương
[418].Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 3834:2005 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháp UBI
[419].Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt thành phố Viêng Chăn
[420].Quản lý nguồn thu từ đai của chính quyền thành phố Hải Dương
[421].Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng thuộc khối sản xuất trực tiếp tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
[422].Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản đường truyền tốc độ cao của công ty Điện Lực Lai Châu
[423].Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lai Châu dến 2020
[424].Tổ chức thực thi chính sách của nhà nước về hỗ trợ đồng bào dân tộc La Hủ, Cống, Mảng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
[425].Tổ chức thực thi chính sách can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Nam Định
[426].Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh.
[427].Quản lý lao động xuất khẩu của Trung tâm Phát triển việc làm và Xuất khẩu lao động – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Đường sắt (VIRASIMEX)
[428].Quản lý nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật của Công ty kỹ thuật máy bay VAECO
[429].Quản lý đào tạo cán bộ ngành công thương tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương
[430].Vai trò hỗ trợ của liên minh hợp tác xã tỉnh Lai Châu trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp
[431].Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nhà ở đô thị của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội số 30
[432].Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Trúc Thôn
[433].Hoàn thiện tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm phí nhân thọ tại công ty Bảo Việt Lai Châu
[434].Quản lý của chính quyền huyện Sìn Hồ đối với chi ngân sách nhà nước
[435].Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tin di động của Trung tâm Viễn thông Yên Thành- Nghệ An 
[436].Nâng cao năng lực quản lý của chủ tịch UBND cấp xã tại huyện Mường Tè. Tỉnh Lai Châu
[437].Hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp của tỉnh Hải Dương 
[438].Hoàn thiện quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải Quan Vinh thuộc cục hải quan Nghệ An
[439].Hoàn thiện các công cụ chính sách dân số - KHHGD nhằm giảm mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 của Nghệ An
[440].Quản lý nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng Phát triển Lai Châu
[441].Hoàn thiện quản lý phòng chống buôn lậu hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ của Tổng cục Hải quan
[442].Hoàn thiện các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động tại Điện lực Sìn Hồ
[443].Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Hải Dương
[444].Nâng cao năng lực giảng viên giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Hải Dương.
[445].Quản lý đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp.
[446].Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu
[447].Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Tổng công ty xây dựng Thành An
[448].Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân của Ngân hàng Agribank
[449].Quản lý của chính quyền tỉnh Lai Châu đối với các dự án ODA cấp tỉnh quản lý
[450].Hoàn thiện chính sách Marketing tại công ty TNHH Nhà nước MTV Diesel Sông Công - Thái Nguyên
[451].Tổ chức thực thi chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên theo nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm tại Tỉnh đoàn Hải Dương 
[452].Kiểm soát tài chính của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đối với các dự án viễn thông công ích
[453].Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp của Công ty cổ phần Thi công cơ giới và lắp máy dầu khí
[454].Chính sách xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc
[455].Quản lý sản xuất khuôn tại Công ty TNHH GE-SHEN Việt Nam.
[456].Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở huyện Tam đường, tỉnh Lai Châu
[457].Nâng cao năng lực bác sĩ tại các Trung tâm y tế tuyến huyện của tỉnh Hải Dương
[458].Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh Hải Dương
[459].Hoàn thiện các công cụ tạo động lực đối với đội ngũ bác sỹ tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
[460].Chính sách nâng cao động lực đối với người lao động tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
[461].Quản lý nguồn nhân lực giảng viên tại Trường Đại học Hải Dương.
[462].Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu
[463].Ảnh hưởng của phong cách sống tới hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các sản phẩm thân thiện môi trường
[464].Nâng cao năng lực chuyên môn của đánh giá viên tại Ban An toàn - Chất lượng và An ninh, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.
[465].Quản lý ngân sách huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
[466].Kiểm soát trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
[467].Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường Đại học Hải Dương đến năm 2018 
[468].Đào tạo, bồi dưỡng bí thư đoàn cấp xã tại tỉnh Hải Dương
[469].Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hải Dương
[470].Quản lý bán ô tô tại công ty cổ phần ô tô Âu Châu giai đoạn 2015- 2020 chi nhánh phía Bắc
[471].Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn của Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng
[472].Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên
[473].Hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với sản phẩm bột ăn dặm Hipp tại Công ty TNHHTM Vạn an
[474].Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vinh
[475].Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí
[476].Quản lý nhà nước về đất đai tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
[477].Hoàn thiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công cho thương nhân nước ngoài (nghiên cứu tại Chi cục Hải quan Gia Thụy)
[478].Hoàn thiện chính sách Marketing tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor
[479].Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Công Ty Cổ Phần LILAMA 69-3
[480].Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
[481].Tổ chức thực thi luật thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương
[482].Quản lý của chính quyền quận Hai Bà Trưng – Tp.Hà Nội đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
[483].Nâng cao chất lượng dịch vụ hội nghị & hội thảo tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia
[484].Tổ chức thực thi chính sách quản lý hoạt động ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
[485].Chính sách tiền lương cho lao động khối sản xuất trực tiếp tại công ty cổ phần DIANA
[486].Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với tiến độ thi công các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Thanh Trì – Tp.Hà Nội
[487].Quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp ở Việt Nam
[488].Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý phòng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
[489].Tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của chính quyền tỉnh Hải Dương.
[490].Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thông tin di động của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone
[491].Nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
[492].Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ truyền hình trả tiền MyTV tại Trung tâm Viễn thông huyện Diễn Châu – VNPT Nghệ An
[493].Quản lý nhân lực tại Tòa án nhân dân tỉnh Champasak
[494].Hoàn thiện công cụ tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam
[495].Hoàn thiện công cụ tạo động lực cho cán bộ kỹ thuật tại Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Anh Sơn, tỉnh Điện Biên
[496].Quản lý tài chính tại Trung tâm Vận tải Đối ngoại V75 - Bộ Ngoại giao theo cơ chế tự chủ tài chính
[497].Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của CTCP Tổng công ty công trình Đường sắt 
[498].Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPbank)
[499].Nâng cao năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai - Hà Nội

Sử dụng phím Ctr + F để tìm đề tài luận văn thạc sĩ Quản Lý Kinh Tế phần 1 mà bạn quan tâm để tham khảo

Chọn đề tài luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế và những nghiên cứu trước cùng chủ đề quyết định sự thành công của Luận Văn Thạc Sĩ.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CUNG CẤP MIỄN PHÍ TẠP CHÍ TRONG NƯỚC
MIỄN PHÍ PAPER ISI & SCOPUS NƯỚC NGOÀI
TƯ VẤN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN, TÀI LIỆU THAM KHẢO 
CHO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH TẾ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY!
LUẬN VĂN THẠC SĨ - LUẬN VĂN CAO HỌC - THƯ VIỆN LUẬN VĂN MIỄN PHÍ
SMS, ZALO, VIBER: 0948.532.436
Email: LuanVanThacSi@yahoo.com   |   Website: https://luanvancaohoc.com