Điền thông tin để nhận tài liệu Free

NHẬN TÀI LIỆU FREE

  1. Cung cấp Luận Văn Thạc sĩ mẫu
  2. Đề Cương luận văn Thạc sĩ
  3. Trình bày một Luận văn Thạc sĩ
  4. Tài liệu tham khảo miễn phí
  5. Hỗ trợ viết luận văn Thạc sĩ

LUẬN VĂN CAO HỌC, LUẬN VĂN THẠC SĨ

THƯ VIỆN DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Luận Văn
Cao Học

Luận Văn 
Thạc Sĩ Mẫu

Tài liệu 
tham khảo

Dịch vụ viết luận văn

Link tải

EVIEWS Full Crack

mới nhất

EViews (Econometric Views) là phần mềm thống kê chạy trên Windows. EViews được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng, các chức năng chính là phân tích dữ liệu, chuỗi thời gian và dự báo.

EViews (Econometric Views) là phần mềm chuyên về kinh tế lượng, nghiên cứu với dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu chéo, dữ liệu mảng…Với khả năng linh hoạt trong thao thác, quản lý dữ liệu dễ dàng, kết quả hiển thị nhanh và dễ dàng hiểu được đã giúp Eviews đang trở thành một trong những phần mềm thống kê và phân tích dữ báo được các nhà nghiên cứu sử dụng phổ biến nhất. Hiện nay IHS đã cho ra đời phiên bản Eviews mới nhất, với các chức năng mới được bổ sung giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc phân tích và dự báo.Các công năng của EVIEWS: Ngoài những chức năng dùng mô hình kinh tế lượng để phân tích phương trình hồi quy thì một số chức năng dùng cho phân tích dự báo nâng cao như: Thống kê mô tả dữ liệu. Phân tích sự tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô lên biến cần nghiên cứu.Dự báo cho tương lai yếu tố cần nghiên cứu ( ví dụ giá xăng dầu, dự báo nhu cầu năng lượng, dự báo giá vàng….). Thực hiện xếp hạng tín dụng trong ngân hàng. Tính toán giá trị rủi ro cho mã cổ phiếu dựa trên tỉ suất sinh lời. Phân tích quan hệ tương quan giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô.

1

EVIEWS LÀ PHẦN MỀM THỐNG KÊ MẠNH VỀ CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM EVIEWS

Việc ước lượng các yếu tố kinh tế nghiên cứu bằng mô hình sẽ đưa ra mô hình có đúng với lý thuyết kinh tế hay không, nếu có sự sai khác thì việc sai khác đó chúng ta sẽ phải giải thích được tại sao lại có sự không giống đó.Và việc đưa ra các con số để đánh giá được vấn đề nghiên cứu một cách thuyết phục hơn là căn cứ vào các lý thuyết, phỏng vấn sâu.

2

VÌ SAO DÙNG EVIEWS NÓI RIÊNG VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NÓI CHUNG

Quy trình các bước tiến hành nghiên cứu định lượng
1. Xác định và làm rõ vấn đề nghiên cứu
2. Nghiên cứu các lý thuyết liên quan và các mô hình đánh giá
3. Thiết lập mô hình nghiên cứu
4. Xây dựng thang đo, bảng câu hỏi cho nghiên cứu
5. Điều tra, thu thập dữ liệu nghiên cứu
6. Phân tích dữ liệu nghiên cứu
7. Trình bày các kết quả nghiên cứu
8. Kết luận và kiến nghị, hoàn thiên luận văn
Cũng giống như quy trình nghiên cứu định lượng. Về chi tiết cho từng lĩnh vực, từng phần mềm thì có các bước khác biệt một chút
Với EViews chúng ta sẽ không phải thực hiện bước 4 : Xây dựng thang đo, bảng câu hỏi cho nghiên cứu nữa. Còn lại các bước vẫn giống như một nghiên cứu định lượng tổng quan.

3

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH BẰNG EVIEWS

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới giá vàng trong nước.
Nghiên cứu các yếu tố tác động tới giá thép trong nước.
Các yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động của các công ty ngành xyz.
Tác động của cấu trúc vốn lên hoạt động của các công ty niêm yếu trên sàn giao dịchTín toán rủi ro và xếp hạng tín dụng của ngân hàng XYZ.
Tính toán giá trị rủi ro Var của danh mục đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán.
Tác động của hội đồng quản trị tới hiệu quả hoạt động Tobin’s Q của các công ty XYZ.

4

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN SỬ DỤNG EVIEWS

Link tải:
http://bit.ly/Eviews10Full

LINK TẢI VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU

Phần mềm SPSS
Tải miễn phí SPSS
Phần mềm Eviews
Tải miền phí Eviews
Phần mềm Stata
Tải miễn phí Stata
Phần mềm SmartPLS
Tải miễn phí SmartPLS
Phần mềm R
Tải miễn phí R
Phần mềm Amos
Tải miễn phí Amos
Dựa theo thông tin cũng như yêu cầu của các bạn đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét và trao đổi với các bạn qua email và đính kèm những Tài liệu tham khảo.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ

Cung cấp Tài liệu tham khảo miễn phí
Cung cấp Đề cương Luận văn Thạc sĩ
ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM
Tư vấn Tên đề tài Luận Văn Thạc Sĩ

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Email: luanvanthacsi@yahoo.com

TỪ KHÓA

Luận văn cao học, thạc sĩ cung cấp mẫu đề cương luận văn thạc sĩ, đề cương nghiên cứu khoa học, luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, tiểu luận; phương pháp cụ thể về cách trình bày văn bản luận văn, bìa luận văn, phụ lục, cách trích dẫn tài liệu tham khảo, lý do chọn đề tài, giả thuyết nghiên cứu.

luận văn

sự hài lòng

Luận văn Cao học, Luận văn Thạc sĩ ©

Website: https://luanvancaohoc.com

đề cương nghiên cứu khoa học

luận văn thạc sĩ

tiểu luận

đề cương luận văn thạc sĩ

quyết định mua

lòng trung thành

thương hiệu

cam kết nhân viên

động lực làm việc

hành vi mua hàng

cách trích dẫn tài liệu tham khảo

lý do chọn đề tài

cách trình bày văn bản

mẫu bìa luận văn